BHP w szkole

 

Jestem bezpieczny w szkole

ABY TAK BYŁO, SAM RÓWNIEŻ MUSISZ ZADBAĆ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

OTO KILKA ZASAD:

·          Stosuj się do poleceń nauczyciela.

·          Zwracaj się do wszystkich z szacunkiem.

·          Nie biegaj, nie krzycz, nie przepychaj się.

·          Nie dokuczaj innym; nie bij, nie kop, nie szarp, nie przezywaj.

·          Nie używaj niecenzuralnych słów i gestów.

·          Pomagaj młodszym i słabszym.

·          Nie zabieraj cudzych rzeczy.

·          W budynku szkoły poruszaj się zawsze prawą stroną.

·          Korzystaj z toalet i łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem.

·          Zachowaj czystość i porządek w budynku szkoły oraz na boisku.

·          Nie rzucaj jedzeniem, nie wylewaj mleka.

·          Nie przynoś do szkoły dużych kwot pieniędzy ani cennych przedmiotów takich jak telefon komórkowy, MP3 itp.

·          W czasie zajęć lekcyjnych oraz przerw obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia poza teren szkoły.

·          W szkole obowiązuje zakaz noszenia ubrań i przedmiotów w barwach klubów polskiej Ekstraklasy.

·          W pogodnie dni wszystkie przerwy spędzamy na podwórku.

·          W czasie przerw na boisku nie graj w piłkę.

·          Obowiązuje zakaz wspinania się na płot, bramki, kosze do gry oraz siatki za bramkami.

·          Obowiązuje zakaz przebywania na podjeździe pod salą nr 7.

·          Nie siedź na schodach przy świetlicy i kuchni.

·          Obowiązuje zakaz przebywania przy koszach na śmieci.

·          W kresie zimowym nie rzucaj śnieżkami ani śniegiem.

·          Po dzwonku na lekcje natychmiast ustawiaj się parami w wyznaczonym miejscu.

·          W przypadku złej pogody przerwy spędzamy na korytarzach szkolnych.

·          Uczniowie klas młodszych (I-III) spędzają przerwy na parterze. Uczniowie klas starszych (IV-VI) przebywają odpowiednio na pierwszym lub drugim piętrze.

·          Jeżeli ktokolwiek wyrządza lub chce wyrządzić krzywdę tobie lub innej osobie natychmiast zgłoś to nauczycielowi.

·          Jeżeli zranisz się, nabijesz sobie guza lub wyrządzisz sobie inną krzywdę natychmiast zgłoś to nauczycielowi.

·          Pamiętaj, że nauczyciel to twój sprzymierzeniec; zawsze możesz liczyć na jego pomoc.


Pamiętaj, przestrzeganie powyższych zasad świadczy
o Twojej kulturze i jest warunkiem otrzymania
dobrej oceny z zachowania.