Dyrektor

mgr Maria Lorens

  • absolwent Uniwersytetu Śląskiego, wydział Pedagogika, kierunek: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,

  • studia podyplomowe w zakresie nauczania wczesnoszkolnego,

  • studia podyplomowe "Zarządzanie placówkami oświatowymi"

  • od 1988 roku pracowała jako nauczyciel w klasach I - III

  • od 1997 roku dyrektor szkoły

Wicedyrektor

mgr Jadwiga Staniowska


Kierownik świetlicy

mgr Justyna Rzepka


Pedagog

mgr Jolanta Wrana

mgr Arkadiusz Jarosz

 

Psycholog

mgr Magdalena Pastuszka-Piechniczek

 

Logopeda

mgr Justyna Grzondziel

 

Bibliotekarze

mgr Joanna Spyra

mgr Marzanna  Pawłowska

mgr Urszula Twardoń 

 

Wychowawcy świetlicy

mgr Justyna Rzepka

mgr Cecylia Krepel

mgr Joanna Szołtysek

mgr Adrianna Sobanek-Kopyciok

mgr Arkadiusz Jarosz

mgr Beata Swoboda

mgr Izabela Toborek


Nauczyciele

 

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Justyna Grzondziel

mgr Katarzyna Gul

mgr Dagmara Ławniczak

mgr Joanna Malejka

mgr Milej Aleksandra

mgr Justyna Pistelok

mgr Grażyna Poloczek

mgr Joanna Stawicka

mgr Grażyna Skop

mgr Marzena Stram

mgr Alina Sroka

mgr Izabela Toborek

mgr Małgorzata Wrana

 

Religia

ks. Michał Chlubek

mgr Iwona Bławut

   

Język polski

dr Joanna Świtała- Mastalerz

mgr Stefania Rogozińska

mgr Karolina Rybicka

 

Język angielski

mgr Katarzyna Gołąbek

mgr Aleksandra Mańka

mgr Karolina Frydrych

mgr Marzena Stram

 

Historia

mgr Beata Swoboda

 

Przyroda

mgr Jadwiga Staniowska

mgr Magdalena Grzywaczewska

mgr Wojciech Sitko

 

 

Matematyka

mgr inż. Beata Król

mgr Izabela Palacz

Plastyka

mgr Joanna Malejka

 

Muzyka

mgr Szymon Gołąbek

 

Informatyka

mgr inż. Anna Kilkowska

 

Technika

mgr inż. Anna Kilkowska

mgr Beata Swoboda

 

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Biernat

mgr Lucyna Cyrys

mgr Bożena Polińska-Zocłońska

mgr Michał Jendryczko

mgr Marcin Widera

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Wrana