Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 

Dzień Turystyki

klasy 2-3: 28 września
klasy 4-6: 27 września

Ślubowanie klas I 28 września, godz. 10.00

Dzień Nauczyciela - akademia

13 października

Święto Niepodległości - akademia

10 listopada

Dzień Europy

koniec listopada

Dzień Śląski

5 grudnia

Jasełka

22 grudnia

Przerwa świąteczna

23.12.2016 - 01.01.2017

Koncert zimowy

5 stycznia 

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia

Zimowisko

16 - 20 stycznia

Bal karnawałowy

13 lutego

Dzień Bezpiecznego Internetu

marzec

Misterium

12 kwietnia

Przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia

Dzień Ziemi

21 kwietnia

Dzień Patrona

maj/czerwiec

Festyn rodzinny

3 czerwca (sobota)

Dzień Sportu - Dzień Kibica

21 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwcaDNI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017Podstawa prawna:

1. USTAWA O SYSTEMIE OSWIATY z dnia 7.09.1991r. ( Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 )

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2002 Nr 46 poz. 432)

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2010 Nr 186 poz. 1245)


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich zawiadamia, że w bieżącym roku szkolnym dniami opiekuńczo- wychowawczymi będą:

- 27 lub 28 WRZEŚNIA 2016 (DZIEŃ TURYSTYKI, AKCJA ”SPRZĄTANIE ŚWIATA ” I ŚLUBOWANIE KLAS 1)

- 14 PAŹDZIERNIKA 2016 – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

- 31 PAŹDZIERNIKA

- 2 MAJA ODPRACOWUJEMY 3 CZERWCA - FESTYN RODZINNY

- 16 CZERWCA

- 22 CZERWIEC 2016 – DZIEŃ SPORTU DLA KAŻDEGO

Ustawowo dniami opiekuńczo-wychowawczymi są również: dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz 14 październik - Dzień Edukacji Narodowej.