Logopeda


mgr Justyna Grzondziel


GODZINY PRACY:
PONIEDZIAŁEK: 9:45 – 12:45
WTOREK: 10:45 – 14:45
ŚRODA: 9:45 – 10:45
CZWARTEK: 14:20 – 15:20
PIĄTEK: 8:50 – 10:50

 

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO

 Etapy zajęć logopedycznych na terenie szkoły obejmują swoim zakresem wszystkich uczniów wykazujących zaburzenia mowy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas nauczania początkowego objętych badaniem przesiewowym.

 1.    Diagnoza logopedyczna (badanie mowy wraz z oceną sprawności motoryki narządów artykulacyjnych, funkcjonowania słuch fonemowego).

2.    Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dla dzieci wymagających pracy korekcyjnej – dostosowanie programu zajęć do potrzeb i możliwości uczniów.

3.    Współpraca z wychowawcami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, rodzicami – informowanie o przebiegu i efektach terapii.

4.    Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.

       5. Stymulowanie rozwoju mowy i doskonalenie wymowy już ukształtowanej.