WYNIKI KLAS 6 NA SPRAWDZIANACH ĆWICZENIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH 2015/2016

Poniżej przedstawiono wyniki klas 6 w roku szkolnym 2015/2016 uzyskiwane na sprawdzianach ćwiczeniowych i zewnętrznym. Są to wyniki procentowe obejmujące zadania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wyniki uzyskane na sprawdzianie OPERONU są rozbite na konkretne umiejętności, co pozwala na głębszą analizę przez nauczycieli przedmiotowych.

pobierz dokument

HARMONOGRAM SPRAWDZIANÓW KOMPETENCJI UCZNIÓW W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016pobierz dokument
Badanie jakości nauczania w roku szkolnym 2014/2015


Zestawienie wyników średnich i łatwości dla sprawdzianów ćwiczeniowych uczniów klas 6:
- październik
- listopad
- CKE
- OPERON

zestawienie wyników - pobierz


Badanie jakości nauczania - wyniki testów ćwiczeniowych i zewnętrznych - rok 2014
pobierz
Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zapraszamy do zapoznania się z raportem całościowej ewaluacji zewnętrznej. Wyniki raportu są bardzo satysfakcjonujące dla społeczności szkoły, zarówno dla rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, uczniom i wspierającym szkołę organizacjom środowiska lokalnego za wszystkie opinie wyrażane o szkole w ramach badań ankietowych i wywiadów.


dyrektor szkoły
Maria Lorens

Raport z ewaluacji zewnętrznej


SZKOLNY PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

pobierz...


WYNIKI SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH - rok 2013 

pobierz...


WYNIKI SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH - rok 2012 

pobierz...


WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS 6 – rok 2011

pobierz...