ALBUM POWSTAŃCZY


Praca uczniów wykonana na konkurs historyczny "Pamiętamy".
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach.

Prezentacja multimedialna - pobierz

PATRON SZKOŁY

W związku ze 160-leciem istnienia szkoły powstała myśl, aby szacownej Jubilatce nadać imię. Spośród wielu propozycji wyłoniono cztery, które poddano pod głosowanie rodziców, uczniów i nauczycieli. Ostatecznie Rada Pedagogiczna na uroczystym posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2000 r., na które zaproszono radnych Halemby i Kłodnicy, podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Powstańców Śląskich i złożeniu stosownego wniosku do organu prowadzącego szkołę, czyli Gminy Ruda Śląska.

GRUPA HALEMBSKICH POWSTAŃCÓW

Będąc spadkobiercami dorobku wielu pokoleń Ślązaków, powinniśmy pamiętać o godnych naśladowania cechach naszych przodków. Przekazywać ich etos pracy, oszczędność, gospodarność, sprawiedliwość, a nade wszystko umiłowanie ojczyzny. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że nasza "mała ojczyzna" jest częścią ojczyzny Polaków. Nie możemy zasklepiać się we własnym świecie. Duch miejsca, "genius loci", jest ważnym elementem naszej ojczyzny prywatnej i ma ogromny wpływ na przekazywanie tradycji. Tutaj młody człowiek jest u siebie. Uczy się "myśleć globalnie i działać lokalnie". Poznaje przeszłość tej ziemi, jej funkcjonowanie, współczesne trudne problemy i wybory, konflikty i sposoby ich rozwiązywania. Tu dorasta do bycia obywatelem poprzez obserwację i współuczestnictwo w życiu.