WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016


DRODZY RODZICE!


Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2015/2016 program „Wyprawka szkolna” obejmie:
Uczniów klas III, u których:
- miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 574 zł, lub
- przekracza 574 zł, ale rodzina znajduje się w trudnej sytuacji;
Uczniów (klasy III, V, VI) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Druki wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.

Wnioski należy złożyć wraz z kompletną dokumentacją w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015 do Pani st. referent Anny Mucha w sekretariacie na II p.
Po dniu 11 września br. wnioski nie będą przyjmowane.

Dyrektor Szkoły

mgr Maria Lorens