Samorząd szkolnyPrzewodniczący:

Jakub Myśliwczyk z klasy 6a