Spotkania z rodzicami 2016/2017


Zebrania rodziców:

klasy 1-3
13 września 2016
30 listopada 2016
12 stycznia 2017
11 maja 2017

klasy 4-6
12 września 2016
29 listopada 2016
11 stycznia 2017
10 maja 2017

NA ZEBRANIA RODZICÓW ZAPRASZAMY O GODZINIE 17.00

Konsultacje dla rodziców:

klasy 1-3
19 października 2016
28 lutego 2017
5 kwietnia 2017

klasy 4-6
20 października 2016
27 lutego 2017
6 kwietnia 2017

KONSULTACJE DLA RODZICÓW ROZPOCZYNAMY O GODZINIE 17.00


Na indywidualne rozmowy rodzice mogą też umawiać się z nauczycielami telefonicznie poza zajęciami lekcyjnymi i dyżurami na przerwach nauczyciela.