GODZINY PRACY:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 6.30 - 16.30

 

WYCHOWAWCY:
mgr Justyna Rzepka - kierownik świetlicy
mgr Cecylia Krepel
mgr Adrianna Sobanek-Kopyciok
mgr Joanna Szołtysek
mgr Arkadiusz Jarosz
mgr Beata Swoboda
mgr Izabela Toborek


W naszej świetlicy...

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych i aktywnej zabawy. 

Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał również rozwijaniu zdolności i zainteresowań oraz nadrobieniu zaległości w nauce. Szczególną uwagę  na zajęciach świetlicowych zawracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. 

Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami oraz zachęcamy do  aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

 Nasi podopieczni prezentują się w przygotowywanych w ramach zajęć świetlicowych przedstawieniach oraz uczestniczą w wielu międzyszkolnych konkursach plastycznych  i osiągają w nich liczne sukcesy.

 

Plan zajęć dnia w świetlicy szkolnej:

6.30 – 9.30

Gry i zabawy stolikowe (gry planszowe, klocki, loteryjki, układanki itp.)

9.30 – 11.25

Zajęcia tematyczne / Zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy ruchowe/ Zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniami uczniów.

 

11.25 – 11.40

I przerwa obiadowa.

11.40 – 12.25

Odrabianie zadania domowego, praca indywidualna (dla uczniów, przychodzących do świetlicy po 4 lekcji).

 

12.25 – 12.40

II przerwa obiadowa.

12.40 – 13.25

Odrabianie zadania domowego, praca indywidualna (dla uczniów przychodzących do świetlicy po 5 lekcji).
Gry i zabawy/ czytanie bajek (dla pozostałych uczniów).

 

13.25 – 13.40

III przerwa obiadowa.

13.40 – 15.00

Zajęcia tematyczne.

 

15.00 – 16.30

Gry i zabawy stolikowe /Zabawy na dywanie /Zajęcia sportowo – rekreacyjne, zabawy ruchowe.


PROGRAMY

„MLEKO W SZKOLE”      „OWOCE W SZKOLE”

Wychowawcy świetlicy realizują na terenie szkoły programy: „Mleko w szkole”  - obejmuje wszystkich uczniów, „Owoce w szkole” - kierowany do uczniów klas I-III. Ich celem jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka oraz warzyw i owoców. Programy finansowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego. Uczniowie otrzymują kartonik mleka 3 razy w tygodniu. Natomiast porcje warzywno – owocowe lub soki dostarczane są zgodnie z wytycznymi Agencji Rynku Rolnego (więcej na www.arr.gov.pl). Obydwa programy stanowią element realizowanych założeń Szkoły Promującej Zdrowie.


Do przeglądania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie ze strony producenta www.adobe.com

Regulamin korzystania z obiadów szkolnych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017